Tag: poll

2023-05-24: De Messias niet meer verwachten? – Giving up on Messiah?

– Uit schokkend nieuw onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Israëlische Joden niet gelooft dat de Messias ooit echt naar de aarde zal komen. De opiniepeiling werd ontwikkeld en uitgevoerd door twee Amerikaanse Joodse geleerden.
– Shocking new survey finds nearly half of Israeli Jews don’t believe Messiah will ever really come to Earth. Poll was designed and run by two American Jewish scholars.

Lees verder

2023-02-20: Een overweldigende meerderheid van de Israëli’s is tegen de door de regering voorgestelde herziening van de rechterlijke macht, wil een compromis en dialoog – Overwhelming majority of Israelis are against judicial overhaul proposed by government, want compromise and dialogue

– Meer dan 60% van alle Israëli’s wil niet dat de regering doorgaat met de voorgestelde herziening van de rechterlijke macht, volgens een peiling die vrijdag werd gehouden door het Israëlische Channel 12 News.
– More than 60%of all Israelis do not want the government to go ahead with the proposed judicial overhaul, according to a poll taken on Friday by Israel’s Channel 12 news.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...