2023-02-22: Drie Moslims en een Kolonist – Three Muslims and a Settler

– Tijdens een recente reis naar de VS ontmoette ik – een Israëlische “kolonist” die de trotse Joodse gemeenschap van het Bijbelse Hebron vertegenwoordigde – drie moslims op drie verschillende plaatsen. Onze interacties waren verrassend en misschien wel inspirerend.
– On a recent trip to the U.S., I—an Israeli “settler” representing the proud Jewish community of biblical Hebron—encountered three Muslims in three different places. Our interactions were surprising and perhaps inspiring.

Lees verder