2022-12-19: Hyperbare geneeskunde kan de sociale vaardigheden van autistische mensen verbeteren – Hyperbaric medicine could improve social abilities of autistic people

– Behandeling in een hogedrukkamer kan de sociale vaardigheden van mensen met autisme aanzienlijk verbeteren, volgens nieuw onderzoek onder leiding van de Universiteit van Tel Aviv. 
– Pressure chamber treatment may significantly improve the social abilities of people with autism, according to new research spearheaded by Tel Aviv University. 

Lees verder