Tag: pro-life

2023-09-29: Hoeveel Israëlische baby’s zijn er sinds 1948 geaborteerd? Schattingen lopen uiteen van 800.000 tot 2 miljoen – How many Israeli babies have been aborted since 1948? Estimates range from 800,000 to 2 million

– “Hoewel 40% van de ondervraagde Israëliërs gelooft dat abortus verkeerd is, vinden er jaarlijks maar liefst 40.000 abortussen plaats op een bevolking van slechts 9 miljoen mensen”, aldus een artikel dat enkele jaren geleden op de website van het ministerie werd geplaatst. “Dat zijn bijna twee miljoen baby’s die sinds de vorming van het land in 1948 in de baarmoeder van hun moeder zijn vermoord.”
– “Although 40% of the Israelis questioned believe abortion to be wrong, there are up to a staggering 40,000 abortions every year in a population of only 9 million people,” noted an article posted on the ministry’s website several years ago. “That’s close to two million babies who have been killed in their mother’s wombs since the nation’s formation in 1948.”

Lees verder

2022-07-13: Is abortus ‘een joodse waarde’? De meeste Joden zeggen ja – Is abortion ‘a Jewish value’? Most Jews say yes

– Elk jaar worden ongeveer 17.000 ongeboren baby’s gedood voordat ze de baarmoeder verlaten, gesanctioneerd (en vaak gefinancierd) door de Israëlische regering. Toch is er weinig publiek verzet.
– Every year, approximately 17,000 unborn babies are killed before leaving the womb, sanctioned (and often funded) by the Israeli government. Yet there is little public pushback.

Lees verder

Avi Lipkin – BibleBloc

– Voor de eerste keer in de geschiedenis van Israël vormen drie Messiasbelijdende Joden en een Arabische gelovige samen de Gush HaTanachi partij (de Bijbel Bloc partij).
– For the first time in Israel’s history, three Messianic Jews and an Arab believer are running together in the Gush HaTanachi party (the Bible Bloc party).

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...