2022-05-30: Israëlische onderzoekers ontdekken gen mechanisme waarvan gedacht wordt dat het sommige vormen van autisme veroorzaakt – Israeli researchers discover gene mechanism thought to cause some forms of autism.

– Onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv suggereert dat bestaande experimentele medicijnen kunnen leiden tot effectieve behandelingen voor sommige gevallen van autisme, schizofrenie en neurodegeneratieve ziekten.
– Tel Aviv University study suggests existing experimental drug may lead to effective treatments for some cases of autism, schizophrenia and neurodegenerative diseases

Lees verder