2022-04-05: De nieuwe spionageballon die over Israël waakt – The New Spy Balloon That Watches Over Israel

– Tijdens een gezamenlijke plechtigheid werd een nieuwe ‘Zeppelin’-ballon, die boven een niet nader genoemde locatie in Galilea zweefde, ingewijd. Een soort oog in de lucht.
– A recent joint ceremony marked the inauguration of a new “Zeppelin” balloon hovering at an undisclosed location in the Galilee. Kind of an “eye in the sky”.

Lees verder