2023-01-10: Ontwijding van christelijke begraafplaats in Jeruzalem. 30 graven vernield – Desecration at Christian cemetery in Jerusalem. 30 graves vandalized

– Meer dan 30 graven werden op 1 januari vernield op een protestants-christelijke begraafplaats op de berg Sion in Jeruzalem, wat lijkt op een religieuze haatmisdaad. De vandalen braken kruisen, duwden grafstenen omver, vernielden iconografie.
– More than 30 graves were vandalized at a Protestant Christian cemetery on Mount Zion in Jerusalem on Jan. 1 in what appears to be a religious hate crime. The vandals broke crosses, pushed over headstones, smashed iconography.

Lees verder