2023-02-08: VIDEO: Iran verplaatst drone-operaties naar Rusland – Poetin zet een val op voor Israël – VIDEO: Iran Moves Drone Operations To Russia – Putin Sets A Trap For Israel

– Het oude gezegde “de vijand van mijn vijand is mijn vriend” lijkt deels verantwoordelijk voor Netanyahu’s ommezwaai in het leveren van defensieve wapens zoals de Iron Dome aan Oekraïne.
– The old axiom “the enemy of my enemy is my friend” appears to be partly responsible for Netanyahu’s about face when it comes to supplying Ukraine with defensive weaponry like the Iron Dome.

Lees verder