Tag: Qatar

2023-11-23: Bruikbare idioten van Hamas in de VS, Europa – Hamas’s Useful Idiots in the U.S., Europe

– Pro Hamas demonstranten, die zich zo deugdzaam lijken te voelen, sturen een boodschap naar de terroristische groeperingen dat mensen in het Westen geweld, terrorisme en de Jihad (heilige oorlog) gelukkig steunen, niet alleen tegen Israël en Joden, maar ook tegen christenen, alle “ongelovigen”, in Europa, de Verenigde Staten en het Westen.
– Pro Hamas demonstrators, who appear to feel so virtuous, send a message to the terrorist groups that people in the West happily support violence, terrorism and the Jihad (holy war) not only against Israel and Jews, but also against Christians, all “infidels,” Europe, the United States and the West.

Lees verder

2023-11-15: Israël stelt de dreigende sluiting van de plaatselijke Al Jazeera uit – Israel holds off on threatened shut-down of Al Jazeera locally

– Het veiligheidskabinet van Netanyahu zei dat het toestemming had gegeven voor actie tegen de Libanese pro-Iraanse zender Al Mayadeen, omdat deze ‘in oorlogstijd inspanningen heeft geleverd om de veiligheidsbelangen van (Israël) te schaden’.
– Netanyahu’s security cabinet said it had authorized action against Lebanese pro-Iranian channel Al Mayadeen for “making wartime efforts to harm (Israel’s) security interests.”

Lees verder

2023-11-13: Volg het (Hamas) geldspoor – Follow the (Hamas) money trail

– We hebben de afgelopen weken de eindeloze kreten “Bevrijd Palestina!” gehoord, maar er is een variatie op dit thema die de spijker op zijn kop slaat: “Bevrijd Palestina van Hamas!”
– We’ve heard the endless cries of “Free Palestine!” in recent weeks, but there’s a variation on this theme that hits the nail on the head: “Free Palestine from Hamas!”

Lees verder

2023-10-24: Israël in oorlog – en een oplossing door Barry Shaw – Israel at War – and a Solution by Barry Shaw

– Een mogelijke strategische oplossing voor het oplossen van de gijzeling, het beëindigen van de oorlog in Gaza en het openen van Gaza naar een betere toekomst. Het antwoord op al deze dilemma’s in één woord – Qatar.
– A possible strategic solution to solving the hostage solution, ending the war in Gaza, and opening Gaza to a better future. The answer to all these dilemmas in one word – Qatar.

Lees verder

2023-10-24: Hamas vermoordde haar moeder en nichtje. Haar kinderen zijn gijzelaars in Gaza – Hamas killed her mother and niece. Her children are hostages in Gaza.

– “Mijn moeder en nichtje zijn dood. Ik kan niets meer voor hen doen. Ik heb niet eens een minuut om aan rouw te denken” ‘Maar ik kan de levenden redden. Ik kan vechten om mijn kinderen te redden.”
– – “My mother and niece are dead. I can do nothing more for them. I don’t even have a minute to think about mourning” “But I can save the living. I can fight to save my children.”

Lees verder

2022-12-12: VS financiert Arabieren die Israël willen vernietigen – US Funds Arabs Who Want to Destroy Israel

-Qatar World Cup Israëlische journalisten werden lastiggevallen en verbaal mishandeld door Arabieren uit verschillende landen. De journalisten kregen te horen dat Israël geen bestaansrecht heeft en dat de meeste Arabieren tegen elke vorm van normalisatie met de Israëli’s zijn.
– Qatar World Cup. Israeli journalists were harassed and verbally abused by Arabs from several countries. The journalists were told that Israel has no right to exist and that most Arabs are opposed to any form of normalization with Israelis.

Lees verder

2022-09-01: Voormalig Israëlisch MK, spion voor Hezbollah, sluisde geld naar Arabische partij – Former Israeli MK, spying for Hezbollah, funneled money to Arab party

– Voormalig Arabisch-Israëlisch parlementslid, dat uit Israël vluchtte naar Qatar, heeft koffers met contant geld teruggestuurd naar de Arabisch-Israëlische Balad-partij om de oplopende schulden te dekken.
– Former Arab-Israeli MK who fled Israel for Qatar after allegedly spying for Hezbollah reportedly sent suitcases of cash back to the Arab-Israeli Balad party to cover its mounting debts.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...