2022-09-26: Verbluffend om te zien hoe het evangelie duidelijk werd verkondigd op de staatsbegrafenis van de Koningin, terwijl zo’n 4,1 miljard mensen afstemden – Stunning to see Gospel clearly preached at Queen’s state funeral, as some 4.1 billion people tuned in.

– Terwijl ik toekeek vanuit het aardse Jeruzalem, werd ik gezegend omdat ik de anglicaanse aartsbisschop hoorde verklaren dat koningin Elizabeth nu in het “hemelse Jeruzalem” is vanwege haar “geloof en hoop in Jezus Christus” 
– As I watched from earthly Jerusalem, I was blessed to hear Anglican Archbishop declare Queen Elizabeth is now in the “Heavenly Jerusalem” because of her “faith and hope in Jesus Christ”

Lees verder