2021-12-09: Ondersteunt hetVaticaan de Palestijnen om tempelschatten te behouden? – Is the Vatican supporting Palestinians in order to keep temple treasures?

– De weigering van het Vaticaan om deze tempelartefacten terug te geven, gebaseerd is op hun fundamentele weigering om de Joodse soevereiniteit in Jeruzalem te erkennen. 
– The refusal by the Vatican to return these Temple artifacts is based on their basic refusal to acknowledge Jewish sovereignty in Jerusalem.

Lees verder