03-02-2022: Een geschiedenis van Messiasbelijdende Joden in Israël, deel 3: De eerste Joodse gelovige die het evangelie deelde in Jeruzalem in de moderne tijd – A history of Messianic Jews in Israel, Part 3: The first Jewish believer to share the gospel in Jerusalem in modern times

– Joseph Wolff (1795-1862) was Joods en exentriek. Hij was baanbrekend door het evangelie te brengen op plaatsen waar niemand voor hem heen durfde te gaan.
– Joseph Wolff (1795-1862) was Jewish and eccentric. He broke new ground by bringing the gospel to places where no one had dared to go before him.

Lees verder