2023-03-14: Geert Wilders van de PVV stelt Kamervragen over Iraanse staatsintimidatie tegen CIDI – Geert Wilders of the PVV raises parliamentary questions about Iranian state harassment against CIDI

– PVV-fractievoorzitter Geert Wilders en Kamerlid Raymond de Roon hebben Kamervragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken nadat de Islamitische Republiek het CIDI in Den Haag en haar directeur Naomi Mestrum op een Iraanse terrorisme- en sanctielijst heeft geplaatst.
– PVV party chairman Geert Wilders and MP Raymond de Roon have submitted parliamentary questions to the Minister of Foreign Affairs after the Islamic Republic placed CIDI in The Hague and its director Naomi Mestrum on an Iranian terrorism and sanctions list.

Lees verder