2021-12-28: Wereld kan slechte voornemens van Iran beter serieus nemen – World better take Iran’s bad intentions seriously

– Op eerste kerstdag volgde een nog concreter Iraans voornemen. Op Telegram en Twitter dreigt de Revolutionaire Garde het Israëlische nucleaire complex in Dimona op te blazen.
– An even more concrete Iranian intention followed on Christmas Day. On Telegram and Twitter, the Revolutionary Guards threatened to blow up Israel’s nuclear complex in Dimona.

Lees verder