Tag: Recep Tayyip Erdoğan

2024-04-15: De NAVO moet strafmaatregelen nemen tegen Erdogan, en wel hierom

Het is moeilijk te doorgronden waarom de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, vooral sinds de mislukte militaire staatsgreep in 2016, nog steeds ongestraft tekeer gaat tegen zijn volk en zijn westerse bondgenoten uitdaagt, vooral omdat Turkije een NAVO-lidstaat is, die van alle leden verlangt dat zij het hooghouden van de democratische beginselen en tegelijkertijd volledig vasthouden aan de gedeelde waarden en doelstellingen. 

Lees verder

2023-10-26: President Erdogan en paus Franciscus hebben een telefoongesprek gevoerd over het conflict tussen Israël en Palestina – President Erdogan and Pope Francis hold phone call over Israel-Palestine conflict

– In de regio die de heilige plaatsen van de drie Abrahamitische religies herbergt – inclusief het geloof van Franciscus – kan duurzame vrede alleen worden bereikt door de oprichting van een onafhankelijke, soevereine en geografisch aaneengesloten Palestijnse staat met als hoofdstad Oost-Jeruzalem, gebaseerd op de grenzen van 1967. Dat heeft Erdogan donderdag tegen de paus gezegd.
– In the region that houses holy sites of the three Abrahamic religions – including Francis’ faith – lasting peace can only be achieved through the establishment of an independent, sovereign, and geographically contiguous Palestinian state with its capital in East Jerusalem based on the 1967 borders, Erdogan told the pope on Thursday.

Lees verder

2023-06-15: DE TIRAN VAN TURKIJE: Zou de overwinning van Erdogan profetische implicaties kunnen hebben? – THE TYRANT OF TURKEY: Could Erdogan’s win have prophetic implications?

– Turkije is profetisch belangrijk. De eerste paar hoofdstukken van het boek Openbaring werden geschreven aan mensen die in het oude Turkije woonden en die profetieën kwamen uit. Bovendien speelt Turkije een sleutelrol in een andere belangrijke Bijbelse profetie die zal uitkomen in de “laatste dagen” van de geschiedenis vóór de wederkomst van Jezus Christus.
– Turkey is prophetically important. The first several chapters of the Book of Revelation were written to people living in ancient Turkey and those prophecies came to pass. What’s more, Turkey plays a key role in another major biblical prophecy that will come to pass in the “last days” of history before the Second Coming of Jesus Christ.

Lees verder

2022-12-16: Turkije begint zo snel mogelijk met grondinvasie in Syrië – Turkey to begin ground invasion of Syria as soon as possible

– Erdogan zei dat hij de Russische president Vladimir Poetin om steun heeft gevraagd bij “het nemen van wederzijdse beslissingen en misschien optreden om samen stappen te ondernemen” in het noorden van Syrië.
– Erdogan said that he asked for Russian President Vladimir Putin’s support in “making mutual decisions and maybe acting to take steps together” in Syria’s north, according.

Lees verder

2022-07-20: In Iran krijgt Poetin veel steun; Israëli’s bezorgd – In Iran, Putin gets strong support; Israelis concerned

– De Russische president Vladimir Poetin kreeg dinsdag krachtige steun van Iran voor de militaire campagne van zijn land in Oekraïne, waarbij de Opperste Leider Ali Khamenei zei dat het Westen zich verzet tegen een “onafhankelijk en sterk” Rusland.
– Russian President Vladimir Putin won staunch support from Iran on Tuesday for his country’s military campaign in Ukraine, with Supreme Leader Ali Khamenei saying the West opposes an “independent and strong” Russia.

Lees verder

2022-02-17: De burgemeester van Istanbul: Erdoğan’s ergste nachtmerrie – Istanbul’s Mayor: Erdoğan’s Worst Nightmare

– Het seculiere staatsbestel van Turkije was geschokt toen een jonge militante islamist in 1994 de burgemeestersverkiezingen won in de grootste stad van Turkije, Istanbul. “Wie Istanboel wint, wint Turkije”
– Turkey’s secular state establishment was shocked when a young militant Islamist won the mayoral elections in Turkey’s biggest city, Istanbul, in 1994. “Who wins Istanbul wins Turkey”

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...