FOI 04: Geestelijke Antisemitisme – Spiritual Anti Semitism

– Laurie Cardoza-Moore praat over de trend binnen het christendom die een valse leer verkondigt, de vervangingstheologie.
– Laurie Cardoza-Moore talks about the trend within Christianity that proclaims a false doctrine, replacement theology.

Lees verder