2023-03-03:  Nieuwe video illustreert hoe de profetieën van Ezechiël leidden tot de wonderbaarlijke herrijzenis van Israël in 1948 na 2000 jaar ballingschap – New video illustrates how Ezekiel’s prophecies led to Israel’s miraculous resurrection in 1948 after 2,000 years of exile

– Veel mensen over de hele wereld zijn zich er niet van bewust dat de wedergeboorte van de soevereine Joodse staat na meer dan 2000 jaar niet simpelweg een interessante geopolitieke ontwikkeling was.
– Many people around the world are unaware that the rebirth of the sovereign Jewish State after more than 2,000 years was not simply an interesting geopolitical development.

Lees verder