Hebreeuws, de moderne taal van de Oudheid – Hebrew, the Modern Language of the Ancients.

– Kijk hoe het Hebreeuws van vandaag door Eliezer Ben Yehuda (1858-1922) tot leven is gebracht.
– Watch how today’s Hebrew was brought to life by Eliezer Ben Yehuda (1858-1922)

Lees verder