2022-03-21: Biden-regering probeert te voorkomen dat Jeruzalem de profetie vervult over de terugkeer van joden naar Israël – Biden admin tries to block Jerusalem from fulfilling prophesy of returning jews to Israel

– De Aliyah-Wet op Terugkeer die Israël als thuisland en toevluchtsoord voor het Joodse volk heeft vastgesteld, terwijl de geprofeteerde terugkeer van de ballingen wordt uitgevoerd, is problematisch gebleken en oogstte kritiek van de VS.
– The Aliyah Law of Return establishing Israel as the homeland and refuge of the Jewish people while carrying out the prophesied ingathering of the exiles has proved problematic, garnering criticism from the US.

Lees verder