2022-03-28: Israël schaft importheffingen op groenten en fruit af – Israel removes import taxes on fruits and vegetables

– De Israëlische regering heeft meer maatregelen aangekondigd die de stijgende kosten voor levensonderhoud moeten verzachten.
– The Israeli government has announced more measures to ease the rising cost of living.

Lees verder