Tag: Saudi Arabia

2023-09-27: Israël mag niet gokken als het gaat om nucleaire dreigingen – Israel must not roll the dice when it comes to nuclear threats

– Als Israëls afwijzing van het toestaan ​​van verrijking in Saoedi-Arabië de ontsporing van normalisatie-overeenkomsten betekent, dan zij het zo. Israël zou moeten streven naar een overeenkomst die enerzijds de problematische Saoedische vraag naar een onafhankelijke brandstofcyclus overwint, en anderzijds de schade als gevolg van de nucleaire afspraken met Iran minimaliseert.
– If Israel’s rejection of allowing enrichment in Saudi Arabia means the derailment of normalization deals, so be it. Israel should seek a deal that overcomes the problematic Saudi demand for an independent fuel cycle on the one hand, and minimizes the damage from the nuclear understandings with Iran on the other hand.

Lees verder

2023-09-25: ‘Zes of zeven’ moslimlanden om vrede te sluiten met Israël na Saoedi’s – ‘Six or seven’ Muslim nations to make peace with Israel after Saudis

– Eli Cohen: “Het is belangrijk om te herhalen wat de premier zei, vrede met Saoedi-Arabië is ook vrede tussen Joden en de moslimwereld.” Tot zeven moslimlanden meer zouden we vrede kunnen sluiten met Israël als de Joodse Staat een vredesakkoord tekent met Saoedi-Arabië, vertelde minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen vrijdag aan het Israëlische KAN News.
– Eli Cohen: “It’s important to restate what the prime minister said, peace with Saudi Arabia is also peace between Jews and the Muslim world.” Up to seven more Muslim countries could make peace with Israel if the Jewish State signs a peace agreement with Saudi Arabia, Foreign Minister Eli Cohen told Israel’s KAN News on Friday.

Lees verder

2023-09-21: Vrede met Israël komt ‘elke dag dichterbij’, zegt Saoedische kroonprins MBS met een glimlach – Peace with Israel is getting ‘closer every day,’ says Saudi Crown Prince MBS with a smile

– “Tot nu toe gaan we kijken waar we heengaan,” zei Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. “We hopen dat we een plek zullen vinden die het leven van de Palestijnen zal verlichten en Israël als een speler in het Midden-Oosten zal krijgen.”
– “Until now, we’re going to see where we go,” Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman said. “We hope that we will reach a place that will ease the life of the Palestinians and get Israel as a player in the Middle East.”

Lees verder

2023-06-28: De wapenwedloop in het Midden-Oosten is begonnen: wat betekent het voor Israël – The Middle East’s arms race is on: This is what it means for Israel

– De wereldwijde wapenwedloop gaat niet aan het Midden-Oosten voorbij. Iran, Saoedi-Arabië, Syrië, Libanon en zelfs Egypte zoeken naar nieuwe militaire technologie om hun capaciteiten te versterken. Israël bereidt zich voor op nieuwe dreigingen, zoals de hypersonische raket die Iran beweert te ontwikkelen.
– The global arms race does not pass over the Middle East. Iran, Saudi Arabia, Syria, Lebanon, and even Egypt seek new military technology to strengthen their capabilities. Israel is preparing itself for new threats, such as the hypersonic missile Iran claims it is developing

Lees verder

2023-06-16: Israël, Jordanië en Saudische straaljagers vergezellen Amerikaanse bommenwerpers met krachtige boodschap aan Iran – Israel, Jordan and Saudi fighter jets join US bombers in strong message to Iran

– Amerikaanse luchtmacht B1-B bommenwerpers vlogen vorige week over het Midden-Oosten, vergezeld door gevechtsvliegtuigen van vijf bondgenoten uit het Midden-Oosten in een show van strijdkracht bedoeld voor Iran.
– U.S. Air Force B1-B bombers flew over the Middle East last week, accompanied by fighter aircraft from five Middle East allies in a show of force intended for Iran.

Lees verder

2023-05-03: Saoedi’s stellen 4 eisen aan de VS voor vrede met Israël; tot verbijstering ontbreekt 1 vraag – Saudis make 4 demands of US for peace with Israel; 1 demand is shockingly missing

– Eis vanSaoedi-Arabië van de VS: het formaliseren van een defensiealliantie tussen Riyad en Washington, het helpen van de Saoedi’s bij het ontwikkelen van kernenergie voor civiele doeleinden, het vergroten van de bilaterale handel en het stoppen van de zware kritiek op de moord op de moord van Jamal Kashoggi, in 2018.
– Demands of the Saudis to USA: a defense alliance between Riyadh and Washington, helping the Saudis develop nuclear power for civilian purposes, increasing bilateral trade, and putting a stop to the heavy criticism the assassination of Jamal Kashoggi, in Turkey in 2018.

Lees verder

2023-04-21: Voormalig NSA-chef waarschuwt dat Israël zich moet voorbereiden op oorlog met Iran zonder hulp van de VS – Former NSA Chief Warns Israel Needs to Prepare for War with Iran without US Help

– “We moeten ons voorbereiden op oorlog,” vertelde Yaakov Amidror, die tussen 2011-2013 diende als hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, aan Radio 103 FM, zoals geciteerd door de Times of Israel. “Het is mogelijk dat we een punt bereiken waarop we Iran moeten aanvallen, zelfs zonder Amerikaanse hulp.”
-“We need to prepare for war,” Yaakov Amidror, who served as National Security Council chief between 2011–2013, told Radio 103 FM, as quoted by the Times of Israel. “It’s possible that we will reach a point where we have to attack Iran even without American assistance.

Lees verder

2023-04-18: Aardverschuiving: Saoedi’s neigen naar Hamas in plaats van naar Israël – Major Shift: Saudis warming up to Hamas instead of Israel

– Nadat Saoedi-Arabië de banden met Iran heeft hersteld, toont het Golfrijk de bereidheid om de banden met de Hamas-terreurgroep te behouden; normalisatie met Israël lijkt voorlopig van tafel.
– After Saudi Arabia restores ties with Iran, the Gulf Kingdom shows willingness to maintain ties with the Hamas terror group; normalization with Israel appears to be off the table for now.

Lees verder

2022-12-14: Rusland en Iran op weg naar volwaardig verdedigingspartnerschap – Russia and Iran move towards full-fledged defense partnership

– De militaire banden tussen Rusland en Iran ontwikkelen zich tot “een volwaardig defensiepartnerschap”. De achtergrond is de behoeften van Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, maar de politieke en geografische context is veel breder.
– Military ties between Russia and Iran are developing into, “a full-fledged defense partnership.” The background is Russia’s needs in its war against Ukraine but the political and geographical context is much broader.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...