2021-12-20: Een diepgaande blik op abortus in Israël – An in-depth look at abortion in Israel

– Sandy Shoshani, nationaal directeur van Be’ad Chaim, vertelt ons dat ongeveer 99% van degenen die in Israël een verzoek om abortus indienen, wordt goedgekeurd.
– Sandy Shoshani, national director of Be’ad Chaim, tells us that approximately 99% of those who apply to get an abortion in Israel are approved.

Lees verder