Israel je kunt er niet omheen – Israel you can’t ignore

– Na 2000 jaar verstrooid geweest te zijn over de aarde bereikte het Joodse volk haar dieptepunt in de jaren ’40 van de vorige eeuw.
– After being scattered around the earth for 2,000 years, the Jewish people reached their lowest point in the 1940s.

Lees verder