uw dorst lessen met zeewater – Quenching your thirst with sea water

– Ongeveer 60% van het huishoudelijk gebruik van heel Israel, wordt geproduceerd door het ontzilting proces.
– About 60% of the domestic use of whole Israel, is produced by the desalination process.

Lees verder