2022-05-30: Opinie: Een christelijke kijk op de komende tempel – Opinion: A Christian view of the coming Temple.

– Een belangrijk onderwerp in de nieuwtestamentische profetie in de Bijbel: De bouw van de derde tempel. Doorgaans is In de Bijbelse geschiedenis en profetieën de focus op de Tempelberg in Jeruzalem.
– A big topic in New Testament Bible prophecy: The building of the Third Temple. The Temple Mount in Jerusalem is the focus of ongoing Bible history and prophecy.

Lees verder