2021-12-08: Een slim kunststof dat wonden zou helen zonder hechtingen – A smart polymer that would heal wounds without sutures

– Chemische ingenieurs hebben patent gekregen op een slim verband dat de randen van een chirurgische incisie met elkaar verbindt, medicatie afgeeft en rapporteert over de voortgang van de genezing.
– Chemical engineers patent a smart dressing that binds the edges of a surgical incision, delivers medication, and reports on healing progress.

Lees verder