2022-01-03: De ware betekenis van Sjaloom – The True Meaning of Shalom

– Velen zijn bekend met het Hebreeuwse woord shalom. Sjaloom betekent “vrede”. Maar wat is naast die simpele definitie de ware betekenis van “sjaloom”?
– Many are familiar with the Hebrew word shalom. Shalom means “peace” in English. But beyond that simple definition, what is “shalom’s” true meaning

Lees verder