2022-11-07: Waarheen leidt de weg…. – Where does the road lead…. (Door/By Simon Soesan)

– Netanyahu, de ervaren politicus, liet ze lekker hun gang gaan en had al van tevoren met al zijn mogelijke partners afgesproken dat alle stemmen zouden worden samengesmolten.
– Netanyahu, the experienced politician, let them have their way and had already agreed in advance with all his potential partners that all votes would be merged.

Lees verder