2022-08-30: Joshua’s Stad: 3.300 jaar oude Israëlitische stad ontdekt – Joshua’s City: 3,300-Year-Old Israelite Town Discovered

– De plaats wordt geïdentificeerd met de Bijbelse figuur Joshua’s stad Timnat Serach en wordt door oude bronnen beschouwd als de stad waarin hij leefde en werd begraven.
– The site is identified with the biblical figure Joshua’s city of Timnat Serach and is considered by ancient sources to be the town in which he lived and was buried.

Lees verder