2021-11-15: Nieuwe regels: IDF-soldaten mogen nu schieten op dieven, smokkelaars – New rules: IDF soldiers can now fire at thieves, smugglers

– Ongeveer 70 procent van de illegale wapens in Israël zijn gestolen van militaire bases en politiebureaus.
– Some 70 percent of the illegal weapons in Israel were stolen from military bases and police stations.

Lees verder