Producten ontwikkelen om de wereld te helpen – Developing products to help the world

– Dit initiatief heeft tot doel producten te ontwikkelen die beantwoorden aan de uitdagingen van echte mensen en zich richten op de behoeften van mensen.
– This initiative aims to develop products that answer challenges presented by real people and aim for the needs.

Lees verder