2022-09-16: Yeshiva University moet LGBTQ club erkennen, beslist U.S. Supreme Court – Yeshiva University must recognize LGBTQ club, rules U.S. Supreme Court

– Yeshiva University voerde aan dat het officieel toestaan van een LGBTQ-club op de campus in schril contrast staat met de religieuze waarden van de instelling.
– Yeshiva University argued that officially permitting an LGBTQ club on campus is in stark contrast to the institution’s religious values.

Lees verder