2023-09-01: Heeft de mensheid Gods grenzen geschonden bij het nastreven van wetenschap? – Has humanity violated God’s boundaries in pursuit of science?

– We hebben allemaal een duizelingwekkende driehonderd jaar van industriële en technologische revoluties meegemaakt, die stuk voor stuk de menselijke conditie dramatisch hebben verbeterd. Elke revolutie introduceerde echter nieuwe bedreigingen voor het menselijk welzijn.
– We have all experienced a dizzying 300 years of industrial and technological revolutions, each of which has dramatically advanced the human condition. However, each revolution introduced new threats to human well-being.

Lees verder