2023-11-21: Minister zegt dat Israël werkt aan een organisatie voor digitale oorlogvoering met Hamas – Minister says Israel working on a digital battleground entity with Hamas 

– Het ministerie heeft in samenwerking met het regeringspersbureau ook samengewerkt bij het exploiteren van een mediacentrum in de zuidelijke en nu geëvacueerde stad, waar buitenlandse journalisten informatie konden krijgen.
– The ministry has also cooperated in collaboration with the Government Press Office in operating a media center in the southern and now evacuated city, where foreign journalists could get information.

Lees verder