2023-10-31: Op de herdenking van het Tree of Life-schietincident rouwen liberale Amerikaanse joden in hun eentje om de wreedheden van Hamas – On Tree of Life shooting anniversary, liberal US Jews mourn alone over Hamas atrocities

– Veel Joodse progressieven zijn van mening dat, in tegenstelling tot de steunbetuigingen vijf jaar geleden, bondgenoten niet voor Israël opkomen, ongeacht de omvang en wreedheid van het geleden geweld.
– Many Jewish progressives find that unlike the outpouring of support five years ago, allies don’t show up for Israel, regardless of magnitude and brutality of the violence suffered.

Lees verder