2023-03-28: Schedel in Israël gevonden die 3.500 jaar oude hersenoperatie aantoont – Skull found in Israel demonstrating 3,500-year-old brain operation

– Hersenchirurgie is van alle tijden, zo blijkt maar weer na een archeologische vondst in Israël. Daar is een 3.500 jaar oude schedel gevonden waar indertijd op is geopereerd. Vermoedelijk gaat het om de herseningreep trephination, aldus de archeologen die het skelet aan troffen.
– Brain surgery is of all times, according to an archaeological find in Israel. A 3,500-year-old skull was found there that was operated on at the time. Presumably it involved the brain surgery trephination, according to archaeologists who found the skeleton

Lees verder