2022-04-07: De nieuwe stammen van het moderne israël – The new tribes of modern israel

– Israël is erg tribaal. Maar hier hebben we het niet over de twaalf stammen uit de Bijbel… we hebben het over de manier waarop onze samenleving zich in “stammen” heeft gevormd. Hier is wat meer informatie over de mensen en gemeenschappen die vandaag in Israël leven.
– Israel is very tribal. But here, we’re not talking about the twelve tribes of the Bible… we’re talking about the way our society has formed into “tribes”. Here’s a bit more information about the people and communities living in Israel today.

Lees verder