2022-08-18: Hoge ambtenaar: Als Erdogan terugkeert naar anti-Israël houding, zal Jeruzalem in natura reageren – Senior official: If Erdogan reverts to anti-Israel posture, Jerusalem will respond in kind

– “Net zoals de diplomatieke banden werden opgewaardeerd, zo kunnen ze ook worden teruggeschroefd indien nodig. Maar als we ons nu kunnen verzoenen, waarom niet?” voegde de Turkse ambtenaar eraan toe.
– “Just like diplomatic ties were upgraded, so too could they be downgraded if needed. But if we can now reconcile, then why not?” the Turkish official added.

Lees verder