2022-12-18: De Typologie van de Opname – The Typology of the Rapture

– De typologie, schaduwbeelden, laten héél duidelijk zien hoe de volgorde is van de komende gebeurtenissen en daarmee bedoelen we de opname, de grote verdrukking en de komst van Jezus Christus op de Olijfberg.
– The Typology, shadow images, show very clearly the order of the coming events and by that we mean the rapture, the great tribulation and the coming of Jesus Christ on the Mount of Olives.

Lees verder