Het paleis van koning David in de stad van David ******* King David’s Palace in the City of David

-De Davidische dynastie, die meer dan 400 jaar aan de macht was, werd gevestigd in een paleis van cederhout dat door koning David in Jeruzalem werd gebouwd met de hulp van Hiram, de koning van Tyrus.
– The Davidic dynasty, which ruled for more than 400 years, was established in a palace of cedar wood built by King David in Jerusalem with the help of Hiram, king of Tyre.

Lees verder