2022-03-02: Wie zijn de Joden in Oekraïne en welke invloed heeft de Russische invasie op hen? – Who are Ukraine’s Jews, and how is Russia’s invasion affecting them?

– Tienduizenden Joden wonen in Oekraïne, waardoor het de thuisbasis is van een van ’s werelds grootste Joodse gemeenschappen, een met een gecompliceerde geschiedenis’, bezoedeld door vervolging en ontreddering.
– Tens of thousands of Jews live in Ukraine, making it home to one of the world’s largest Jewish communities — one with a complicated history, tainted by persecution and upheaval.

Lees verder