2022-03-21: Israël wordt geconfronteerd met de grootste immigratie-uitdaging sinds de Koude Oorlog – Israel faces largest immigration challenge since the Cold War

– Politici debatteren of Israël meer verplicht is om het Joodse karakter van de natie te behouden of om een ​​vluchteling te accepteren die asiel zoekt?
– Politicians argue whether Israel is more obligated to maintain the Jewish character of the nation or to accept any refugee seeking asylum

Lees verder