2023-09-29: Hoeveel Israëlische baby’s zijn er sinds 1948 geaborteerd? Schattingen lopen uiteen van 800.000 tot 2 miljoen – How many Israeli babies have been aborted since 1948? Estimates range from 800,000 to 2 million

– “Hoewel 40% van de ondervraagde Israëliërs gelooft dat abortus verkeerd is, vinden er jaarlijks maar liefst 40.000 abortussen plaats op een bevolking van slechts 9 miljoen mensen”, aldus een artikel dat enkele jaren geleden op de website van het ministerie werd geplaatst. “Dat zijn bijna twee miljoen baby’s die sinds de vorming van het land in 1948 in de baarmoeder van hun moeder zijn vermoord.”
– “Although 40% of the Israelis questioned believe abortion to be wrong, there are up to a staggering 40,000 abortions every year in a population of only 9 million people,” noted an article posted on the ministry’s website several years ago. “That’s close to two million babies who have been killed in their mother’s wombs since the nation’s formation in 1948.”

Lees verder