2023-03-24: Werkloosheid zet Gazaanse jongeren ertoe aan naar het buitenland te verhuizen – Unemployment is pushing Gazan youths to move abroad

– Tienduizenden door Israël uitgegeven werkvergunningen dragen er niet aan bij om het werkloosheidspercentage van 70% onder Gazaanse jongeren te verminderen.
– Tens of thousands of Israel-issued work permits do nothing to put a dent in an unemployment rate of 70% among Gazan youths.

Lees verder