Tag: UNESCO

2023-10-06: De Palestijnse Autoriteit geeft toe dat er geen sprake is van een ‘Israëlische bezetting’ – The Palestinian Authority admits there’s no ‘Israeli occupation’

– De PA heeft onlangs een verzoek ingediend bij UNESCO om de stad Jericho te erkennen als ‘Palestijns erfgoedgebied’. In haar beschrijving van de geschiedenis van de regio verwijst het verzoek van de PA naar “de tijd van de Israëlische bezetting (1967-1994).” Zo heeft de PA schriftelijk erkend dat de Israëlische bezetting daar in 1994 eindigde.
– The PA recently submitted a request to UNESCO to recognize the city of Jericho as a “Palestinian heritage site.” In its description of the history of the region, the PA’s request refers to “the time of Israeli Occupation (1967-1994).” Thus, the PA has acknowledged, in writing, that Israel’s occupation there ended in 1994.

Lees verder

2023-09-04: Oude Joodse stad wordt door UNESCO bestempeld als ‘Palestijns’ erfgoed – Ancient Jewish city to be labeled a ‘Palestinian’ heritage site by UNESCO

– “Dit is niet alleen een belediging voor Joden, maar ook een belediging voor christenen over de hele wereld die de site bewonderen om zijn bijbelse geschiedenis,” schrijft Likud MK. Dit is religieus beledigend als historisch onjuist.
– “This is not only an insult to Jews, but also an insult to Christians around the world who admire the site for its biblical history,” writes Likud MK. This is religiously offensive as historically inaccurate.

Lees verder

2023-03-07: Hoe ‘de collectieve stem van de moslimwereld’ de VN bewapent tegen Israël – How ‘The Collective Voice of the Muslim World’ Weaponizes the UN against Israel

– De Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) noemt zichzelf aanmatigend “De Collectieve Stem van de Moslimwereld,” en eenvoudige observatie van haar activiteiten lijkt haar te plaatsen als het politieke Kalifaat van de Islam.
– The Organisation of Islamic Cooperation (OIC) presumptuously calls itself “The Collective Voice of The Muslim World,” and simple observation of its activities would seem to place it as Islam’s political Caliphate.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...