Tag: United Nations General Assembly

2023-09-27: Israël mag niet gokken als het gaat om nucleaire dreigingen – Israel must not roll the dice when it comes to nuclear threats

– Als Israëls afwijzing van het toestaan ​​van verrijking in Saoedi-Arabië de ontsporing van normalisatie-overeenkomsten betekent, dan zij het zo. Israël zou moeten streven naar een overeenkomst die enerzijds de problematische Saoedische vraag naar een onafhankelijke brandstofcyclus overwint, en anderzijds de schade als gevolg van de nucleaire afspraken met Iran minimaliseert.
– If Israel’s rejection of allowing enrichment in Saudi Arabia means the derailment of normalization deals, so be it. Israel should seek a deal that overcomes the problematic Saudi demand for an independent fuel cycle on the one hand, and minimizes the damage from the nuclear understandings with Iran on the other hand.

Lees verder

2023-09-26: Netanyahu citeert de Bijbel en zegt tegen de wereldleiders: ‘Je hebt de keuze tussen een zegen of een vloek’ – vrede met de Saoedi’s of oorlog met Iran – Quoting Bible, Netanyahu tells world leaders, ‘You have a choice between a blessing or a curse’ – peace with Saudis, or war with Iran

– In zijn eerste persoonlijke toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in vijf jaar schilderde de Israëlische premier Benjamin “Bibi” Netanyahu twee dramatische visies op de toekomst en spoorde hij de leiders van de wereld aan om te kiezen.
– In his first in-person address to the United Nations General Assembly in five years, Israeli Prime Minister Benjamin “Bibi” Netanyahu painted two dramatic visions of the future and urged the leaders of the world to choose.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...