Tag: United Torah Judaism

2024-03-04: We zullen sterven en niet in dienst treden.

Honderden ultraorthodoxe Joodse mannen van de extremistische Jeruzalemfactie blokkeerden zondag urenlang een belangrijke noord-zuidsnelweg in de buurt van Bnei Brak uit protest tegen de groeiende roep om een einde te maken aan de algemene dienstplichtvrijstellingen voor Haredim.

Lees verder

2023-09-19: Ultraorthodoxe Joden zijn een kankergezwel in de Israëlische samenleving, zegt radiopresentator – Ultra-Orthodox Jews are a cancer to Israeli society, radio presenter says

-“Een enorme Joodse sector een kanker noemen is een verachtelijk nieuw dieptepunt dat doet denken aan wat onze tegenstanders in de diaspora zeiden toen ze Joden van onze menselijkheid beroofden en ons bloed vergoten.”
– “Calling a huge Jewish sector a cancer is a vile new low reminiscent of what our adversaries in the Diaspora said when depriving Jews of our humanity and shedding our blood.”

Lees verder

2023-08-02: Proefprogramma voor sekse-gescheiden zwemgelegenheden van start – Pilot program for gender-segregated bathing gets underway.

– Minister Irit Silman. “De natuurlijke bronnen van Israël zijn van iedereen, en daarom heb ik bij mijn aantreden de nadruk gelegd op het vinden van creatieve oplossingen om openbare ruimten en parken toegankelijk te maken voor alle mensen, inclusief de Haredi-bevolking.”
– Minister Irit Silman. “Israel’s natural resources belong to everyone, and therefore upon assuming office I put an emphasis on finding creative solutions to make public spaces and parks accessible to all publics, including the Haredi populations.”

Lees verder

2023-03-21: Twee Knesset-leden stellen wetgeving voor om het evangeliseren in Israël te verbieden en overtreders naar de gevangenis te sturen. Zou het een wet kunnen worden? Two Knesset members propose legislation to outlaw sharing the Gospel in Israel and send violators to prison. Could it become law?

– Is het mogelijk dat de Israëlische regering dit jaar wetgeving goedkeurt die het voor mensen illegaal maakt om de evangelieboodschap te verkondigen in het land waar Jezus werd geboren, opstond, predikte, stierf, begraven werd en opstond uit de dood?
– Is it possible that the Israeli government this year could pass legislation making it illegal for people to share the Gospel message in the very land where Jesus was born, raised, preached, died, buried and rose from the dead

Lees verder

2023-03-01: Extreemrechtse anti-LGBTQ Avi Maoz stapt uit de regering. Zijn coalitieakkoord werd genegeerd – Far-right anti-LGBTQ Avi Maoz quits government. His coalition deal was ignored

– De chef van Noam was ‘geschokt toen hij ontdekte dat er geen serieuze intentie was’ om het Joods Nationaal Identiteitsbureau op te richten. Hij zal in de 64-MK-coalitie blijven; Yesh Atid Knessetlid: Een homofoob minder in de regering.
– Noam chief was ‘shocked to find no serious intention’ to create Jewish National Identity Office, will remain in 64-MK coalition; Yesh Atid MK: One less homophobe in the government.

Lees verder

2023-01-03: ‘We zullen verdubbelen, verdrievoudigen, verviervoudigen, vervijfvoudigen – We will double, triple, quadruple, quintuple

– Yitzhak Goldknopf noemde dat hij specifieke verantwoordelijkheid voelde voor drie groepen. Goldknopf beloofde alle burgers, met name gedemobiliseerde soldaten, Torah-geleerden en jonge stellen, in staat te stellen om voor het eerst een huis te kopen.
– Yitzhak Goldknopf mentioned the specific responsibility he feels regarding three groups. Goldknopf vowed to enable all citizens, noting especially demobilized soldiers, Torah scholars and young couples, to buy first-time homes.

Lees verder

2022-11-16: Bij de beëdiging van Israëls 25e Knesset roept president wetgevers op rekening te houden met minderheden, machtsevenwicht – As Israel’s 25th Knesset sworn in, president urges legislators to be mindful of minorities, balance of power

– De Israëlische president Isaac Herzog verwoordde de bezorgdheid van seculiere Israëli’s, Arabieren en andere gemeenschappen die ondervertegenwoordigd zullen zijn in de coalitie. “We moeten deze belangrijke fundamenten strikt bewaken”
– Israeli President Isaac Herzog echoed the concerns of secular Israelis, Arabs and other communities who will be underrepresented in the coalition. “We must strictly safeguard these important foundations”

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...