2022-09-21: Betekent de komst van vijf rode vaarzen in Israël de derde tempel, de eindtijd? – Does the arrival of five red heifers in Israel signal third temple, end times?

– “Dit is een vereiste van de wet die de Heer heeft geboden: zeg tegen de Israëlieten dat ze u een rode vaars moeten brengen zonder gebreken of smet en die nooit onder een juk heeft gestaan.” Numeri 19:2
– “This is a requirement of the law that the Lord has commanded: Tell the Israelites to bring you a red heifer without defect or blemish and that has never been under a yoke.” Numbers 19:2

Lees verder