Tag: UTJ

2023-03-21: Twee Knesset-leden stellen wetgeving voor om het evangeliseren in Israël te verbieden en overtreders naar de gevangenis te sturen. Zou het een wet kunnen worden? Two Knesset members propose legislation to outlaw sharing the Gospel in Israel and send violators to prison. Could it become law?

– Is het mogelijk dat de Israëlische regering dit jaar wetgeving goedkeurt die het voor mensen illegaal maakt om de evangelieboodschap te verkondigen in het land waar Jezus werd geboren, opstond, predikte, stierf, begraven werd en opstond uit de dood?
– Is it possible that the Israeli government this year could pass legislation making it illegal for people to share the Gospel message in the very land where Jesus was born, raised, preached, died, buried and rose from the dead

Lees verder

2023-01-03: ‘We zullen verdubbelen, verdrievoudigen, verviervoudigen, vervijfvoudigen – We will double, triple, quadruple, quintuple

– Yitzhak Goldknopf noemde dat hij specifieke verantwoordelijkheid voelde voor drie groepen. Goldknopf beloofde alle burgers, met name gedemobiliseerde soldaten, Torah-geleerden en jonge stellen, in staat te stellen om voor het eerst een huis te kopen.
– Yitzhak Goldknopf mentioned the specific responsibility he feels regarding three groups. Goldknopf vowed to enable all citizens, noting especially demobilized soldiers, Torah scholars and young couples, to buy first-time homes.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...