2022-12-20: De niet-zo-Interim troepenmacht van de VN in Libanon – The UN’s not-so-Interim Force in Lebanon

– Interim betekent tijdelijk, maar de United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) kreeg zijn gezag al in 1978, en we bevinden ons nu in een slechtere positie dan toen.
– Interim is supposed to mean temporary, but the United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) was given their authority way back in 1978, and we are in a worse position today than we were then.

Lees verder